MZZK , Międzyzakładowy Związek Zawodowy Kolejarzy PKP Intercity.S.A. z siedzibą Zakład Północny Gdynia
Search News:
Nawigacja
AKTUALNOŚCI
SKŁAD ZARZĄDU
KONTAKT
HISTORIA
GALERIA
LINKI

UBEZPIECZENIA

Wzorem lat ubiegłych Międzyzakładowy Związek Zawodowy Kolejarzy PKP Intercity S.A. Zakład północny w Gdyni, zwraca się do swoich członków, którzy chcieliby kontynuować Ubezpieczenie Grupowe w towarzystwie Ubezpieczeniowym ALLIANZ: „za szkody wyrządzone przez Ubezpieczonego przy wykonywaniu powierzonych mu obowiązków służbowych” Do ubezpieczenia może przystąpić każdy członek MZZK. Wysokość składki ubezpieczenia nie zmieniła się i wynosi 19,80 PLN jednorazowo na cały rok. Warunkiem ubezpieczenia jest wypełnienie oświadczenia o wyrażeniu zgody na jednorazowe potrącenie w/w. Kwoty z wynagrodzenia. Oświadczenia można uzyskać w siedzibie Związku w Gdyni ul. Osada Kolejowa 12 pok. 4 oraz u członków Zarządu MZZK.

Oświadczenia należy złożyć najpóźniej do dnia 25.01.2017

Wszelkie informacje na temat ubezpieczenia można uzyskać pod

numerem telefonu: 695-313-241

zzkwaldek dnia 04 styczeń 2017 23:17:45 · Drukuj

OBRADOWAŁ ZARĄD GŁÓWNY ZZK RP w GDAŃSKU

W dniu 8 grudnia 2016r. odbyło się w Gdańsku posiedzenie Zarządu Głównego ZZKRP. Ze względu na grudniowy termin posiedzenie miało szczególny charakter i dwie odsłony.

Od godziny 11- tej członkowie ZG rozpoczęli swoje obrady, Przewodnicząca Małgorzata Oszywa przedstawiła porządek obrad – przyjęty jednogłośnie i po powołaniu składu Komisji Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków przystąpiono do merytorycznej części posiedzenia.

W trakcie posiedzenia omówiono realizację Uchwał z poprzedniego posiedzenia.

Sporo czasu poświęcono na dyskusję nad projektem Ustawy  o związkach zawodowych, resortowym zmianom w Ministerstwie Transportu i Gospodarki.

Federacja ZZK nadal dąży do wprowadzenia zmian w zapisach do Ustawy emerytalnej - możliwości odejścia na emeryturę po 35 latach pracy dla kobiet i 40 latach pracy dla mężczyzn. Zbierane przez nas podpisy pod projektem nie miały służyć Polityce tylko Obywatelom i są wyrazem poglądów tych którzy ciężko pracują i którym nie proponuje się alternatywnego zatrudnienia na dotychczasowych warunkach płacowych w momencie utraty zdrowia. W tym miejscu  należy przypomnieć że przy pełnej pomocy prawnej naszej Federacji w Sądzie Pracy toczy się sprawa naszego kolegi który po skończeniu 60 roku życia złożył wniosek do ZUS o emeryturę i ZUS mu jej odmówił  na podstawie    nowelizacji przepisów o emeryturach  dla Kolejarzy. Następnie oddano głos przedstawicielowi Firmy Ubezpieczeniowej ALLIANZ , który zapoznał się z naszymi oczekiwaniami w roku 2017 i odpowiedział na zadawane pytania.

zzkwaldek dnia 16 grudzień 2016 14:46:55 · Drukuj

XI ŚWIĘTO FEDERACJI ZZK

W dniach 09-11 września 2016 w Muszynie Złockim odbyło się XI Święto Federacji ZZK. Jak co roku poza rywalizacją sportową organizatorzy zadbali o świetną zabawę, główną atrakcją sobotniego wieczoru był koncert znanego zespołu rockowego PUDELSI. Jednak zanim artyści zapoznali uczestników Święta Federacji ze swoją twórczością reprezentacje poszczególnych okręgów rywalizowały ze sobą w kilku konkurencjach, poza sztandarowymi dyscyplinami sportowymi: Siatkówka, łucznictwo, strzelectwo, które już na stałe wpisały się w święto, pomyślano o wzbogaceniu zabawy o nowe dyscypliny np. Rzut piłką lekarską czy strzelanie rzutów karnych. Wiele emocji wywołał rozgrywany po raz drugi rajd z zawiązanymi oczami.

Do ogólniej klasyfikacji punktowej zostały doliczone również punkty z piątkowego konkursu karaoke. Ogłaszaniu wyników, jak zwykle towarzyszyło wiele pozytywnych emocji. Reprezentacja ZZK RP Gdańsk w tegorocznych zmaganiach zajęła zaszczytne drugie miejsce, ustępując pola jedynie reprezentacji z Małopolski, zwycięzcom gratulujemy wygranej, i zarówno im jak i pozostałym ekipom dziękujemy z wspólną zabawę.

Do zobaczenia za rok !!!

zzkwaldek dnia 15 wrzesień 2016 01:47:28 · Drukuj

Komisja Forum Młodych

24 czerwca 2016 roku przedstawiciele Komisji Forum Młodych Federacji ZZK dokonali wyboru swoich władz na nową kadencję, w ich wyniku nasza koleżanka członkini Zarządu MZZK IC Gdynia Dorota Ulicyn została wybrana Przewodniczącą KFM, Wiceprzewodniczącym został kolega Grzegorz Malczewski reprezentujący ZZK OC. Nowo wybranym, serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w działaniu.

zzkwaldek dnia 01 lipiec 2016 14:01:12 · Drukuj

Rada Branżowa Intercityt

23 maja bieżącego roku w siedzibie Federacji ZZK w Warszawie przy ulicy Jaracza 2 odbyły się wybory do władz Rady Branżowej Intercity. W wyniku głosowania Przewodniczącą RB Intercity ponownie została wybrana Małgorzata Oszywa z ZZK RP Gdańsk, wybrano również jednego wiceprzewodniczącego którym został kolega Tomasz Surówka reprezentujący ZZK Małopolska.

zzkwaldek dnia 01 lipiec 2016 13:32:27 · Drukuj

IX Krajowy Zjazd Delegatów Federacji ZZK

W dniach 27-28 kwietnia 2016 roku w Muszynie odbył się IX Krajowy Zjazd Delegatów Federacji. Delegaci jednogłośnie udzielili absolutorium Radzie Krajowej Federacji, w kolejnej części obrad przegłosowano zmiany do Statutu, w tym tę najważniejszą, która skutkuje powrotem do poprzedniej nazwy: Federacja Związków Zawodowych Kolejarzy.

Następnym punktem zjazdu było przeprowadzenie wyborów władz FZZK i tak Przewodniczącym Federacji na

kolejną kadencję został cieszący się olbrzymim poparciem delegatów Stanisław Stolorz

Wiceprzewodniczącymi Federacji w poszczególnych pionach zostali kolejno:

przewozy towarowe: Marian Kogut, infrastruktura kolejowa: Jan Piechel,

przewozy pasażerskie: Jan Przewoźny. Przewodniczącym Głównej komisji Rewizyjnej na kolejną kadencję został wybrany został: Zdzisław Gnaciński.

Kolejny dzień Zjazdu w głównej mierze „należał” do zaproszonych gości: Przedstawicieli urzędów centralnych oraz prezesów spółek kolejowych, którzy poza życzeniami dla nowo wybranych władz FZZK przedstawiali swoje plany w poszczególnych Spółkach. Nowo wybranym Władzom Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w obronie praw wszystkich pracowników Kolejowych. 

zzkwaldek dnia 02 maj 2016 14:03:50 · Drukuj

ZARZĄD MZZK

16 marca 2016 w siedzibie Związku odbyło się zebranie Sprawozdawcze Zarządu MZZK. Tradycyjnie zebranie poprowadziła Przewodnicząca Zarządu Związku Anna Derlecka, która przedstawiła sprawozdanie z działalności Związku w roku 2015, następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Wiesław Janik zapoznając zebranych z wynikami kontroli przeprowadzanych przez Komisję Rewizyjną w ciągu ubiegłego roku. Oba sprawozdania zostały przyjęte przez Zarząd. W kolejnej części Przewodnicząca Zdzichowska zapoznała zebranych z wynikami trwającego Dialogu pomiędzy Pracodawcą a Federacją ZZK i Solidarnością. Kolejne punkty omawiane przez przewodniczącą wzbudziły również wiele emocji i spowodowały lawinę pytań, a chodzi o trwający Spór Zbiorowy, który jest efektem odrzucenia przez poprzedni Zarząd Spółki propozycji podniesienia płacy przedstawionej przez organizacje Związkowe oraz dotyczącymi zmian w Zarządzie i Kierownictwie Spółki.  

zzkwaldek dnia 19 marzec 2016 09:52:28 · Drukuj

PODARUJ 1 %
zzkwaldek dnia 13 styczeń 2016 15:05:55 · Drukuj

MUSZYNA 2015
zzkwaldek dnia 16 wrzesień 2015 23:10:17 · Drukuj

zawody wędkarskie
zzkwaldek dnia 12 lipiec 2015 20:46:03 · Drukuj

KONKURS FOTOGRAFICZNY

KONKURS FOTOGRAFICZNY

Zarząd MZZK ogłasza konkurs fotograficzny dla członków MZZK.

Celem konkursu jest wybranie fotografii, która znajdzie się na „główce” kalendarza trójdzielnego na przyszły Rok.

Zdjęcie powinno przedstawiać sceny związane z naszą Spółką, pracą.

Plik docelowy powinien mieć wymiary: 31, 1 cm x 22, 2 cm (3670px X 2620px: 300dpi)

Prace wraz z zgodą na przekazanie praw autorskich do fotografii prosimy przesyłać na adres zzkicgdynia@intercity.pl , termin nadsyłania prac upływa w dniu 30 września 2015.

Członkowie Zarządu MZZK wybiorą najlepsze zdjęcie, które zostanie umieszczone na Naszym Związkowym Kalendarzu, a jego autor otrzyma upominek niespodziankę.

zzkwaldek dnia 11 maj 2015 08:54:23 · Drukuj

Strona 1 z 3 1 2 3 >
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.

Darmowy licznik odwiedzin
Powered by PHP-Fusion © 2003-2006Aero 2 by: Itanium18460 Unikalnych wizyt

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie