MZZK , Międzyzakładowy Związek Zawodowy Kolejarzy PKP Intercity.S.A. z siedzibą Zakład Północny Gdynia
  
Nawigacja
AKTUALNOŚCI
SKŁAD ZARZĄDU
KONTAKT
HISTORIA
GALERIA
LINKI
100 LAT ZZK

Dodane przez zzkwaldek dnia 11 styczeń 2018 11:40:25
0 Komentarzy + 5 Czytań Drukuj
WYBORY !!!

W dniu 17 listopada 2017 w siedzibie Zarządu Głównego ZZK RP Gdańsk odbyła się Konferencja Sprawozdawczo – Wyborcza Międzyzakładowego Związku Zawodowego Kolejarzy PKP Intercity S.A. z siedzibą Zakład Północny w Gdyni. Ustępujący Zarząd przedstawił sprawozdanie z działalności w latach, 2012 / 2017 które zostało jednogłośnie przyjęte przez Delegatów udzielając absolutorium ustępującemu Zarządowi MZZK . Następnie zgodnie z Ordynacją Wyborczą zostały przeprowadzone tajne wybory, które wyłoniły Zarząd na nową kadencję 2017/2022.

I tak uzyskując stuprocentowe zaufanie delegatów Przewodniczącą Zarządu, MZZK ponownie została wybrana koleżanka Anna Derlecka, pozostałe stanowiska w strukturach Związku objęli:

Matysiak Agnieszka – Wiceprzewodnicząca

Janiszewski Ryszard - Wiceprzewodniczący

Stenka Waldemar - Wiceprzewodniczący

Szymczak Danuta - sekretarz

Mazur Henryk - członek

Ulicyn Dorota - członek

Czyż Krystyna - członek

Kos Piotr - członek

Galon Paweł - członek

Cybula Tadeusz - członek

Miskis Joanna - członek

Rzepka Izabela - członek

Szulc Marek - członek

Pawlewicz Anna - członek pełnomocnik

Łuszczyńska Agnieszka - członek pełnomocnik

Kaiser Aleksandra - członek pełnomocnik

Żurawiecki Piotr - członek pełnomocnik

Graczewska Barbara - członek pełnomocnik

Barnett Mieczysław - członek pełnomocnik

 

Skład Komisji Rewizyjnej: 

Janik Wiesław – Przewodniczący  

Pałubicki Franciszek- członek

Rożek Leszek – członek

Na Konferencję przybyli zaproszeni goście:

Przewodnicząca Rady Branżowej Intercity Pani Małgorzata Oszywa

Dyrektor Zakładu Północnego Intercity Pan Zbigniew Rączkowski

Dyrektor Handlowy w Zakładzie Północnym Pani Ewa Maciejewska

Którzy pogratulowali wybranym członkom Zarządu, oraz odpowiadali na liczne pytania uczestników Konferencji

My również wszystkim nowo wybranym członkom Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej serdecznie Gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w walce o dobro członków naszej Organizacji i wszystkich pracowników PKP.

 

Dodane przez zzkwaldek dnia 18 listopad 2017 12:22:33
0 Komentarzy + 24 Czytań Drukuj
XII ŚWIĘTO FEDERACJI ZZK MUSZYNA 2017

W dniach 08 - 10 wrzesień 2017 w Muszynie-Złockim odbyło się XII Święto Federacji ZZK, jak co roku Zarząd Główny ZZK RP Gdańsk wystawił silną reprezentację do poszczególnych konkurencji.  Oczywiście tradycyjnie w skład ekipy z Gdańska wchodziła reprezentacja naszej Organizacji Związkowej z MZZK IC Gdynia. W piątkowy wieczór został przeprowadzony konkurs karaoke, w którym pomimo wylosowania bardzo trudnej piosenki, jaką jest, „Dżaga” zespołu Virgin udało się wyśpiewać III miejsce. Sobotni poranek oraz przez resztę dnia pogoda w Muszynie była wprost wymarzona, piękne błękitne niebo i temperatura plus 26 °C sprawiła, że w duchu sportowym, ale przede wszystkim świetnej zabawy przystępowaliśmy do kolejnych zadań. Poza tradycyjnymi już dyscyplinami jak: Siatkówka, rzut piłką lekarską, rajd samochodem terenowym z zawiązanymi oczami, strzelaniem z łuku oraz wiatrówki doszła kolejna widowiskowa konkurencja: Piłkarzyki w wersji MAXI. Punkty uzyskane w kolejnych dyscyplinach sprawiły, że podobnie jak w roku ubiegłym nasza granatowa ekipa z Gdańska zajęła w Klasyfikacji Generalnej wysokie II miejsce. Organizatorzy natomiast zadbali o rewelacyjną zabawę dla wszystkich uczestników Świętą zapraszając, jako Gwiazdę Wieczoru kultowy zespół Disco-polowy „Milano”, który zabawiał obecnych swoimi przebojami: „Jasnowłosa”, „Bara Bara”, po koncercie imprezę do białego rana swoimi miksami rozkręcał Didżej Jaro.

Dodane przez zzkwaldek dnia 14 wrzesień 2017 11:37:52
0 Komentarzy + 10 Czytań Drukuj
Rada Branżowa IC

10 sierpnia 2017 roku w siedzibie Federacji Związków

Zawodowych Kolejarzy odbyło się kolejne posiedzenie Rady Branżowej Intercity. Dyskusja była zdominowana podsumowaniem „akcji awansowej” która została wdrożona z dniem 01 lipca 2017, więcej szczegółów na stronie Federacji ZZK.

Dodane przez zzkwaldek dnia 04 wrzesień 2017 10:19:52
0 Komentarzy + 13 Czytań Drukuj
Zebranie Sprawozdawcze

W dniu 16 marca 2017 roku odbyło się Zebranie Sprawozdawcze z działalności Zarządu za rok 2016. Przewodnicząca MZZK Anna Derlecka  po przywitaniu zaproszonych gości przedstawiła zebranym Porządek obrad, który został przyjęty bez uwag. Kluczowym punktem zebrania było przedstawienie Sprawozdania finansowego z działalności Związku za okres od 01.01.2016 Do 31.12.2016 r. oraz prezentacja projektu Preliminarza wydatków na rok 2017. Po szczegółowej analizie i omówieniu sprawozdania przez uczestników posiedzenia członek Komisji Rewizyjnej kol. Franciszek Pałubicki w imieniu Przewodniczącego KR Wiesława Janika przedłożył uczestnikom zebrania protokół Komisji Rewizyjnej za rok 2016 po odczytaniu, którego wnioskował o udzielenie absolutorium Zarządowi Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli oba protokoły i udzielili absolutorium Prezydium Zarządu za rok 2016. Po kilkuminutowej przerwie a następnie dyskusji przyjęto Preliminarz wydatków na rok 2017.

W dalszej części posiedzenia Przewodnicząca Derlecka przedstawiła bieżącą sytuację w Zakładzie Północnym oraz etap prac zwiazany ze zmianą regulaminu wynagradzania. Przypomniała również o cyklicznych imprezach organizowanych przez Federację ZZK, czyli Rajdzie Pieszym (lokalizacja Muszyna) oraz Święcie Federacji które już po raz dwunasty odbędzie się tradycyjnie w drugi weekend września, zaapelowała o jak najliczniejsze uczestnictwo w obu przedsięwzięciach.

Dodane przez zzkwaldek dnia 27 marzec 2017 12:18:49
0 Komentarzy + 23 Czytań Drukuj
UBEZPIECZENIA

Wzorem lat ubiegłych Międzyzakładowy Związek Zawodowy Kolejarzy PKP Intercity S.A. Zakład północny w Gdyni, zwraca się do swoich członków, którzy chcieliby kontynuować Ubezpieczenie Grupowe w towarzystwie Ubezpieczeniowym ALLIANZ: „za szkody wyrządzone przez Ubezpieczonego przy wykonywaniu powierzonych mu obowiązków służbowych” Do ubezpieczenia może przystąpić każdy członek MZZK. Wysokość składki ubezpieczenia nie zmieniła się i wynosi 19,80 PLN jednorazowo na cały rok. Warunkiem ubezpieczenia jest wypełnienie oświadczenia o wyrażeniu zgody na jednorazowe potrącenie w/w. Kwoty z wynagrodzenia. Oświadczenia można uzyskać w siedzibie Związku w Gdyni ul. Osada Kolejowa 12 pok. 4 oraz u członków Zarządu MZZK.

Oświadczenia należy złożyć najpóźniej do dnia 25.01.2017

Wszelkie informacje na temat ubezpieczenia można uzyskać pod

numerem telefonu: 695-313-241

Dodane przez zzkwaldek dnia 04 styczeń 2017 23:17:45
0 Komentarzy + 29 Czytań Drukuj
OBRADOWAŁ ZARĄD GŁÓWNY ZZK RP w GDAŃSKU

W dniu 8 grudnia 2016r. odbyło się w Gdańsku posiedzenie Zarządu Głównego ZZKRP. Ze względu na grudniowy termin posiedzenie miało szczególny charakter i dwie odsłony.

Od godziny 11- tej członkowie ZG rozpoczęli swoje obrady, Przewodnicząca Małgorzata Oszywa przedstawiła porządek obrad – przyjęty jednogłośnie i po powołaniu składu Komisji Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków przystąpiono do merytorycznej części posiedzenia.

W trakcie posiedzenia omówiono realizację Uchwał z poprzedniego posiedzenia.

Sporo czasu poświęcono na dyskusję nad projektem Ustawy  o związkach zawodowych, resortowym zmianom w Ministerstwie Transportu i Gospodarki.

Federacja ZZK nadal dąży do wprowadzenia zmian w zapisach do Ustawy emerytalnej - możliwości odejścia na emeryturę po 35 latach pracy dla kobiet i 40 latach pracy dla mężczyzn. Zbierane przez nas podpisy pod projektem nie miały służyć Polityce tylko Obywatelom i są wyrazem poglądów tych którzy ciężko pracują i którym nie proponuje się alternatywnego zatrudnienia na dotychczasowych warunkach płacowych w momencie utraty zdrowia. W tym miejscu  należy przypomnieć że przy pełnej pomocy prawnej naszej Federacji w Sądzie Pracy toczy się sprawa naszego kolegi który po skończeniu 60 roku życia złożył wniosek do ZUS o emeryturę i ZUS mu jej odmówił  na podstawie    nowelizacji przepisów o emeryturach  dla Kolejarzy. Następnie oddano głos przedstawicielowi Firmy Ubezpieczeniowej ALLIANZ , który zapoznał się z naszymi oczekiwaniami w roku 2017 i odpowiedział na zadawane pytania.

Dodane przez zzkwaldek dnia 16 grudzień 2016 14:46:55
0 Komentarzy + 36 Czytań Drukuj
XI ŚWIĘTO FEDERACJI ZZK

W dniach 09-11 września 2016 w Muszynie Złockim odbyło się XI Święto Federacji ZZK. Jak co roku poza rywalizacją sportową organizatorzy zadbali o świetną zabawę, główną atrakcją sobotniego wieczoru był koncert znanego zespołu rockowego PUDELSI. Jednak zanim artyści zapoznali uczestników Święta Federacji ze swoją twórczością reprezentacje poszczególnych okręgów rywalizowały ze sobą w kilku konkurencjach, poza sztandarowymi dyscyplinami sportowymi: Siatkówka, łucznictwo, strzelectwo, które już na stałe wpisały się w święto, pomyślano o wzbogaceniu zabawy o nowe dyscypliny np. Rzut piłką lekarską czy strzelanie rzutów karnych. Wiele emocji wywołał rozgrywany po raz drugi rajd z zawiązanymi oczami.

Do ogólniej klasyfikacji punktowej zostały doliczone również punkty z piątkowego konkursu karaoke. Ogłaszaniu wyników, jak zwykle towarzyszyło wiele pozytywnych emocji. Reprezentacja ZZK RP Gdańsk w tegorocznych zmaganiach zajęła zaszczytne drugie miejsce, ustępując pola jedynie reprezentacji z Małopolski, zwycięzcom gratulujemy wygranej, i zarówno im jak i pozostałym ekipom dziękujemy z wspólną zabawę.

Do zobaczenia za rok !!!

Dodane przez zzkwaldek dnia 15 wrzesień 2016 01:47:28
0 Komentarzy + 39 Czytań Drukuj
Komisja Forum Młodych

24 czerwca 2016 roku przedstawiciele Komisji Forum Młodych Federacji ZZK dokonali wyboru swoich władz na nową kadencję, w ich wyniku nasza koleżanka członkini Zarządu MZZK IC Gdynia Dorota Ulicyn została wybrana Przewodniczącą KFM, Wiceprzewodniczącym został kolega Grzegorz Malczewski reprezentujący ZZK OC. Nowo wybranym, serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w działaniu.

Dodane przez zzkwaldek dnia 01 lipiec 2016 14:01:12
0 Komentarzy + 59 Czytań Drukuj
Rada Branżowa Intercityt

23 maja bieżącego roku w siedzibie Federacji ZZK w Warszawie przy ulicy Jaracza 2 odbyły się wybory do władz Rady Branżowej Intercity. W wyniku głosowania Przewodniczącą RB Intercity ponownie została wybrana Małgorzata Oszywa z ZZK RP Gdańsk, wybrano również jednego wiceprzewodniczącego którym został kolega Tomasz Surówka reprezentujący ZZK Małopolska.

Dodane przez zzkwaldek dnia 01 lipiec 2016 13:32:27
0 Komentarzy + 36 Czytań Drukuj
IX Krajowy Zjazd Delegatów Federacji ZZK

W dniach 27-28 kwietnia 2016 roku w Muszynie odbył się IX Krajowy Zjazd Delegatów Federacji. Delegaci jednogłośnie udzielili absolutorium Radzie Krajowej Federacji, w kolejnej części obrad przegłosowano zmiany do Statutu, w tym tę najważniejszą, która skutkuje powrotem do poprzedniej nazwy: Federacja Związków Zawodowych Kolejarzy.

Następnym punktem zjazdu było przeprowadzenie wyborów władz FZZK i tak Przewodniczącym Federacji na

kolejną kadencję został cieszący się olbrzymim poparciem delegatów Stanisław Stolorz

Wiceprzewodniczącymi Federacji w poszczególnych pionach zostali kolejno:

przewozy towarowe: Marian Kogut, infrastruktura kolejowa: Jan Piechel,

przewozy pasażerskie: Jan Przewoźny. Przewodniczącym Głównej komisji Rewizyjnej na kolejną kadencję został wybrany został: Zdzisław Gnaciński.

Kolejny dzień Zjazdu w głównej mierze „należał” do zaproszonych gości: Przedstawicieli urzędów centralnych oraz prezesów spółek kolejowych, którzy poza życzeniami dla nowo wybranych władz FZZK przedstawiali swoje plany w poszczególnych Spółkach. Nowo wybranym Władzom Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w obronie praw wszystkich pracowników Kolejowych. 

Dodane przez zzkwaldek dnia 02 maj 2016 14:03:50
0 Komentarzy + 49 Czytań Drukuj
Strona 1 z 3 1 2 3 >
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie