MZZK , Międzyzakładowy Związek Zawodowy Kolejarzy PKP Intercity.S.A. z siedzibą Zakład Północny Gdynia
AKTUALNOŚCISKŁAD ZARZĄDUKONTAKTHISTORIAGALERIALINKI
Nawigacja
AKTUALNOŚCI
SKŁAD ZARZĄDU
KONTAKT
HISTORIA
GALERIA
LINKI

Zebranie Sprawozdawcze

W dniu 16 marca 2017 roku odbyło się Zebranie Sprawozdawcze z działalności Zarządu za rok 2016. Przewodnicząca MZZK Anna Derlecka  po przywitaniu zaproszonych gości przedstawiła zebranym Porządek obrad, który został przyjęty bez uwag. Kluczowym punktem zebrania było przedstawienie Sprawozdania finansowego z działalności Związku za okres od 01.01.2016 Do 31.12.2016 r. oraz prezentacja projektu Preliminarza wydatków na rok 2017. Po szczegółowej analizie i omówieniu sprawozdania przez uczestników posiedzenia członek Komisji Rewizyjnej kol. Franciszek Pałubicki w imieniu Przewodniczącego KR Wiesława Janika przedłożył uczestnikom zebrania protokół Komisji Rewizyjnej za rok 2016 po odczytaniu, którego wnioskował o udzielenie absolutorium Zarządowi Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli oba protokoły i udzielili absolutorium Prezydium Zarządu za rok 2016. Po kilkuminutowej przerwie a następnie dyskusji przyjęto Preliminarz wydatków na rok 2017.

W dalszej części posiedzenia Przewodnicząca Derlecka przedstawiła bieżącą sytuację w Zakładzie Północnym oraz etap prac zwiazany ze zmianą regulaminu wynagradzania. Przypomniała również o cyklicznych imprezach organizowanych przez Federację ZZK, czyli Rajdzie Pieszym (lokalizacja Muszyna) oraz Święcie Federacji które już po raz dwunasty odbędzie się tradycyjnie w drugi weekend września, zaapelowała o jak najliczniejsze uczestnictwo w obu przedsięwzięciach.

Dodane przez zzkwaldek
dnia 27 marzec 2017 12:18:49
4 Czytań - Drukuj

UBEZPIECZENIA

Wzorem lat ubiegłych Międzyzakładowy Związek Zawodowy Kolejarzy PKP Intercity S.A. Zakład północny w Gdyni, zwraca się do swoich członków, którzy chcieliby kontynuować Ubezpieczenie Grupowe w towarzystwie Ubezpieczeniowym ALLIANZ: „za szkody wyrządzone przez Ubezpieczonego przy wykonywaniu powierzonych mu obowiązków służbowych” Do ubezpieczenia może przystąpić każdy członek MZZK. Wysokość składki ubezpieczenia nie zmieniła się i wynosi 19,80 PLN jednorazowo na cały rok. Warunkiem ubezpieczenia jest wypełnienie oświadczenia o wyrażeniu zgody na jednorazowe potrącenie w/w. Kwoty z wynagrodzenia. Oświadczenia można uzyskać w siedzibie Związku w Gdyni ul. Osada Kolejowa 12 pok. 4 oraz u członków Zarządu MZZK.

Oświadczenia należy złożyć najpóźniej do dnia 25.01.2017

Wszelkie informacje na temat ubezpieczenia można uzyskać pod

numerem telefonu: 695-313-241

Dodane przez zzkwaldek
dnia 04 styczeń 2017 23:17:45
11 Czytań - Drukuj

OBRADOWAŁ ZARĄD GŁÓWNY ZZK RP w GDAŃSKU

W dniu 8 grudnia 2016r. odbyło się w Gdańsku posiedzenie Zarządu Głównego ZZKRP. Ze względu na grudniowy termin posiedzenie miało szczególny charakter i dwie odsłony.

Od godziny 11- tej członkowie ZG rozpoczęli swoje obrady, Przewodnicząca Małgorzata Oszywa przedstawiła porządek obrad – przyjęty jednogłośnie i po powołaniu składu Komisji Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków przystąpiono do merytorycznej części posiedzenia.

W trakcie posiedzenia omówiono realizację Uchwał z poprzedniego posiedzenia.

Sporo czasu poświęcono na dyskusję nad projektem Ustawy  o związkach zawodowych, resortowym zmianom w Ministerstwie Transportu i Gospodarki.

Federacja ZZK nadal dąży do wprowadzenia zmian w zapisach do Ustawy emerytalnej - możliwości odejścia na emeryturę po 35 latach pracy dla kobiet i 40 latach pracy dla mężczyzn. Zbierane przez nas podpisy pod projektem nie miały służyć Polityce tylko Obywatelom i są wyrazem poglądów tych którzy ciężko pracują i którym nie proponuje się alternatywnego zatrudnienia na dotychczasowych warunkach płacowych w momencie utraty zdrowia. W tym miejscu  należy przypomnieć że przy pełnej pomocy prawnej naszej Federacji w Sądzie Pracy toczy się sprawa naszego kolegi który po skończeniu 60 roku życia złożył wniosek do ZUS o emeryturę i ZUS mu jej odmówił  na podstawie    nowelizacji przepisów o emeryturach  dla Kolejarzy. Następnie oddano głos przedstawicielowi Firmy Ubezpieczeniowej ALLIANZ , który zapoznał się z naszymi oczekiwaniami w roku 2017 i odpowiedział na zadawane pytania.

Dodane przez zzkwaldek
dnia 16 grudzień 2016 14:46:55
14 Czytań - Drukuj

XI ŚWIĘTO FEDERACJI ZZK

W dniach 09-11 września 2016 w Muszynie Złockim odbyło się XI Święto Federacji ZZK. Jak co roku poza rywalizacją sportową organizatorzy zadbali o świetną zabawę, główną atrakcją sobotniego wieczoru był koncert znanego zespołu rockowego PUDELSI. Jednak zanim artyści zapoznali uczestników Święta Federacji ze swoją twórczością reprezentacje poszczególnych okręgów rywalizowały ze sobą w kilku konkurencjach, poza sztandarowymi dyscyplinami sportowymi: Siatkówka, łucznictwo, strzelectwo, które już na stałe wpisały się w święto, pomyślano o wzbogaceniu zabawy o nowe dyscypliny np. Rzut piłką lekarską czy strzelanie rzutów karnych. Wiele emocji wywołał rozgrywany po raz drugi rajd z zawiązanymi oczami.

Do ogólniej klasyfikacji punktowej zostały doliczone również punkty z piątkowego konkursu karaoke. Ogłaszaniu wyników, jak zwykle towarzyszyło wiele pozytywnych emocji. Reprezentacja ZZK RP Gdańsk w tegorocznych zmaganiach zajęła zaszczytne drugie miejsce, ustępując pola jedynie reprezentacji z Małopolski, zwycięzcom gratulujemy wygranej, i zarówno im jak i pozostałym ekipom dziękujemy z wspólną zabawę.

Do zobaczenia za rok !!!

Dodane przez zzkwaldek
dnia 15 wrzesień 2016 01:47:28
19 Czytań - Drukuj

Komisja Forum Młodych

24 czerwca 2016 roku przedstawiciele Komisji Forum Młodych Federacji ZZK dokonali wyboru swoich władz na nową kadencję, w ich wyniku nasza koleżanka członkini Zarządu MZZK IC Gdynia Dorota Ulicyn została wybrana Przewodniczącą KFM, Wiceprzewodniczącym został kolega Grzegorz Malczewski reprezentujący ZZK OC. Nowo wybranym, serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w działaniu.

Dodane przez zzkwaldek
dnia 01 lipiec 2016 14:01:12
29 Czytań - Drukuj

Rada Branżowa Intercityt

23 maja bieżącego roku w siedzibie Federacji ZZK w Warszawie przy ulicy Jaracza 2 odbyły się wybory do władz Rady Branżowej Intercity. W wyniku głosowania Przewodniczącą RB Intercity ponownie została wybrana Małgorzata Oszywa z ZZK RP Gdańsk, wybrano również jednego wiceprzewodniczącego którym został kolega Tomasz Surówka reprezentujący ZZK Małopolska.

Dodane przez zzkwaldek
dnia 01 lipiec 2016 13:32:27
19 Czytań - Drukuj

IX Krajowy Zjazd Delegatów Federacji ZZK

W dniach 27-28 kwietnia 2016 roku w Muszynie odbył się IX Krajowy Zjazd Delegatów Federacji. Delegaci jednogłośnie udzielili absolutorium Radzie Krajowej Federacji, w kolejnej części obrad przegłosowano zmiany do Statutu, w tym tę najważniejszą, która skutkuje powrotem do poprzedniej nazwy: Federacja Związków Zawodowych Kolejarzy.

Następnym punktem zjazdu było przeprowadzenie wyborów władz FZZK i tak Przewodniczącym Federacji na

kolejną kadencję został cieszący się olbrzymim poparciem delegatów Stanisław Stolorz

Wiceprzewodniczącymi Federacji w poszczególnych pionach zostali kolejno:

przewozy towarowe: Marian Kogut, infrastruktura kolejowa: Jan Piechel,

przewozy pasażerskie: Jan Przewoźny. Przewodniczącym Głównej komisji Rewizyjnej na kolejną kadencję został wybrany został: Zdzisław Gnaciński.

Kolejny dzień Zjazdu w głównej mierze „należał” do zaproszonych gości: Przedstawicieli urzędów centralnych oraz prezesów spółek kolejowych, którzy poza życzeniami dla nowo wybranych władz FZZK przedstawiali swoje plany w poszczególnych Spółkach. Nowo wybranym Władzom Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w obronie praw wszystkich pracowników Kolejowych. 

Dodane przez zzkwaldek
dnia 02 maj 2016 14:03:50
26 Czytań - Drukuj

ZARZĄD MZZK

16 marca 2016 w siedzibie Związku odbyło się zebranie Sprawozdawcze Zarządu MZZK. Tradycyjnie zebranie poprowadziła Przewodnicząca Zarządu Związku Anna Derlecka, która przedstawiła sprawozdanie z działalności Związku w roku 2015, następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Wiesław Janik zapoznając zebranych z wynikami kontroli przeprowadzanych przez Komisję Rewizyjną w ciągu ubiegłego roku. Oba sprawozdania zostały przyjęte przez Zarząd. W kolejnej części Przewodnicząca Zdzichowska zapoznała zebranych z wynikami trwającego Dialogu pomiędzy Pracodawcą a Federacją ZZK i Solidarnością. Kolejne punkty omawiane przez przewodniczącą wzbudziły również wiele emocji i spowodowały lawinę pytań, a chodzi o trwający Spór Zbiorowy, który jest efektem odrzucenia przez poprzedni Zarząd Spółki propozycji podniesienia płacy przedstawionej przez organizacje Związkowe oraz dotyczącymi zmian w Zarządzie i Kierownictwie Spółki.  

Dodane przez zzkwaldek
dnia 19 marzec 2016 09:52:28
24 Czytań - Drukuj

PODARUJ 1 %
Dodane przez zzkwaldek
dnia 13 styczeń 2016 15:05:55
20 Czytań - Drukuj

MUSZYNA 2015
Dodane przez zzkwaldek
dnia 16 wrzesień 2015 23:10:17
51 Czytań - Drukuj

zawody wędkarskie
Dodane przez zzkwaldek
dnia 12 lipiec 2015 20:46:03
60 Czytań - Drukuj

Strona 1 z 3 1 2 3 >
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.

Darmowy licznik odwiedzin
Design by: d4u.hut2.ruPowered by PHP-Fusion © 2003-200521170 Unikalnych wizyt

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie